PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

 

  • Aquest llibre desenvolupa els continguts necessaris per implementar totes les funcions que es duen a terme al departament de Recursos Humans, des de la selecció del personal adequat per a una organització, la seva formació o l’avaluació del seus acompliments, fins a la planificació de carreres professionals o l’establiment d’una política retributiva equitativa, competitiva i motivadora.
  • Aquests processos s’expliquen en tot moment des del punt de vista de l’ètica empresarial i la recerca del compromís amb els principis de la responsabilitat social corporativa per a un desenvolupament sostenible.
  • El llibre s’organitza en deu unitats on es detallen totes les funcions i tasques del departament de Recursos Humans i s’expliquen de forma clara i rigorosa tots els seus procediments de manera seqüencial. Els continguts s’acompanyen d’esquemes, Exemples i Casos pràctics resolts. Cada unitat conclou amb activitats i casos finals, així com amb una Avaluació per repassar tot allò tractat.
  • El llibre conté un codi d’accés al material digital on, a més del llibre, podràs trobar enllaços a pàgines web recomanades, models de documents necessaris per al desenvolupament de les diferents tasques del departament de Recursos Humans i la seva comunicació amb les administracions públiques, legislació actualitzada i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

Miguel Ángel Iglesias Prada y Javier Tejedo Sanz

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa: