PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

COMPTABILITAT I FISCALITAT

 

  • Aquest llibre mostra una visió global del funcionament del departament econòmic i financer d’una empresa i permet al lector tenir la capacitat de realitzar-ne la gestió comptable i fiscal segons els procediments establerts, aplicant la normativa vigent de forma segura i eficient.
  • L’objectiu és que el lector identifiqui les operacions comptables i fiscals com a part d’un procés i comprengui la importància que tenen en el conjunt de les operacions que realitza una empresa al llarg d’un exercici econòmic.
  • Els continguts s’hi distribueixen en 13 unitats, cadascuna de les quals es desenvolupa mitjançant explicacions teòriques acompanyades de casos pràctics resolts, exemples per facilitar la comprensió i una avaluació per consolidar els continguts, així com
    multitud d’activitats que permeten una assimilació eficaç dels conceptes.
  • A més, al final de cada unitat, es proposa un Cas pràctic de recapitulació, que engloba tot el que s’ha estudiat fins al moment.
  • El llibre va acompanyat del Quadre Resum de Comptes i conté un codi d’accés al material digital on, a més del text, el lector podrà trobar enllaços a pàgines web recomanades, models de documents públics i privats i activitats addicionals.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

Pilar Acebrón Ortega, Juan Carlos Hernández Martínez, Josefa Román Ruiz, Margarita Pérez, Pilar Meseguer Galán (Software DELSOL) i Cristina Marín Masió

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Comptabilitat i Fiscalitat: