PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL

  • Aquest llibre desenvolupa els continguts necessaris per gestionar correctament el procés logístic i comercial d’una empresa. Per fer-ho, s’estudien en profunditat totes les etapes que comporta el funcionament d’un departament logístic, des de l’aprovisionament i la gestió d’estocs fins a l’emmagatzematge i transport de les mercaderies, parant especial atenció a la negociació amb els proveïdors, així com a la gestió documental d’aquest procés. Igualment, desenvolupa els continguts necessaris per conèixer en detall i valorar la importància dels costos logístics en una empresa.
  • L’obra es divideix en 10 unitats didàctiques en les quals el contingut teòric es descriu mitjançant un llenguatge senzill, precís i clarament estructurat, per donar pas a un ampli contingut pràctic materialitzat en exemples, casos resolts i activitats proposades que faciliten la comprensió de la matèria, així com un Cas final i una Avaluació per consolidar els continguts de cadascuna de les unitats. La ultima unitat inclou l’ús del programa FACTUSOL.
  • El llibre conté un codi d’accés al material digital on, a més del text, s’hi poden trobar enllaços a pàgines web recomanades, documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

 Ana Maria Cruz Herradón, Sandra Rosario de Prado Morante y Pilar Meseguer Galán (Software DELSOL)

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS EN ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Gestió Logística i Comercial: