QUÈ ÉS GATE?

Tots els llibres vénen amb un codi per accedir a Gate, un pas endavant dins de les eines d’avaluació que permet generar multitud d’exàmens i possibilita que el professor interactuï amb els seus alumnes:

  • Et genera infinites avaluacions en diferents formats
  • Et permet crear una classe i vincular-hi els teus alumnes
  • Et presenta diferents tipologies de preguntes
  • Et corregeix les avaluacions realitzades pels teus alumnes
  • T’ajuda a realitzar un seguiment de l’evolució de cada un dels teus alumnes

  • Els ofereix realitzar infinites autoavaluacions
  • Els facilita practicar sobre diferents tipologies de preguntes
  • Els afegeix a les classes creades pel seu professor
  • Els permet realitzar les avaluacions que el professor els assigna
  • Els ajuda a millorar els seus resultats i afermar l’aprenentatge adquirit a classe