PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JURÍDICA I EMPRESARIAL

 

  • Aquest llibre desenvolupa els continguts necessaris per elaborar i preparar expedients i documents jurídics propis de les empreses i les organitzacions, presentar-los davant les administracions públiques i dur a terme el manteniment d’arxius respectant els procediments interns i la normativa legal establerta.
  • S’organitza en dotze unitats, els continguts de les quals s’ocupen del Dret i informació jurídica, documentació de constitució i funcionament de les entitats, contractació privada a l’empresa, govern i administració pública, administració autonòmica i administracions locals, la Unió Europea, l’acte administratiu, el procediment administratiu, els recursos administratius i judicials, els documents requerits pels organismes públics i la contractació administrativa.
  • Els continguts, desenvolupats de forma clara i senzilla, venen acompanyats d’esquemesexemples i casos pràctics resolts. Cada unitat es tanca amb activitats i casos finals, així com amb una avaluació per repassar tot el que s’ha tractat.
    El llibre conté un codi d’accés al material digital on, a més del llibre, podràs trobar enllaços a pàgines web recomanades, models de documents públics i privats i activitats.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTOR:

Jaime José Antón Pérez i Marçal Subiràs i Pugibet

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Documentació Jurídica i Empresarial: