PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ  COMPTABLE

 

  • Els continguts d’aquest llibre es distribueixen en 10 unitats. La primera és un repàs dels conceptes bàsics de la comptabilitat. Les vuit unitats següents amplien la teva visió comptable amb l’estudi de la documentació objecte de comptabilització a les Pimes, i l’última unitat té com a finalitat aprofundir en els coneixements del programa de gestió comptable ContaSOL mitjançant exemples i la resolució de casos pràctics.
  • Cada unitat es desenvolupa mitjançant breus explicacions teòriques, acompanyades d’Exemples i Casos pràctics resolts en els quals es treballa amb documentació real per facilitar-ne la comprensió. Es tanca amb activitats pràctiques, un Cas pràctic de recapitulació per consolidar els continguts i una avaluació tipus test per repassar els continguts tractats. Per resoldre els Casos pràctics de recapitulació, necessitaràs els documents que es troben a la versió digital d’aquest llibre.
  • El llibre s’acompanya d’un Quadre resum de comptes del PGC de Pimes i conté un codi d’accés al material digital on, a més del llibre, poden trobar-se documents, legislació, enllaços a pàgines web recomanades i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORES:

Mª del Pilar Acebrón, Josefa Román, Juan Carlos Hernández y Pilar Meseguer (Software DELSOL)

El llibre de l’alumne d’un cop d’ull

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS  A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Tractament de la Documentació Comptable: