PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

TÈCNICA COMPTABLE

 

  • Aquest llibre mostra una visió global de la comptabilitat a través del funcionament del departament de comptabilitat d’una petita i mitjana empresa, permetent així als estudiants ser capaços de relacionar els coneixements adquirits i identificar totes les operacions comptables com a part d’un procés.
  • Els continguts es distribueixen en 11 unitats; les 9 primeres estan dedicades a l’estudi de la Tècnica Comptable i del Pla General de Comptabilitat de pimes i les 2 últimes a l’explicació, mitjançant supòsits pràctics, del programa de gestió comptable ContaSOL.
  • Cada unitat es desenvolupa mitjançant breus explicacions teòriques dels continguts, que alternen amb exemples i casos pràctics resolts per facilitar la seva comprensió. Cada unitat acaba amb una Autoavaluació per consolidar aquests continguts.
    El llibre s’acompanya del Quadre Resum de Comptes del PGC de pimes i conté un codi d’accés al material digital on, a més del llibre, poden trobar-se enllaços a pàgines web recomanades, documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

Pilar Acebrón Ortega, Juan Carlos Hernández Martínez, Josefa Román Ruiz y Pilar Meseguer Galán (Software DELSOL)

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Tècnica Comptable: