PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT

 

  • Aquest llibre recull en 10 unitats les claus imprescindibles per atendre les necessitats de les organitzacions en l’àmbit de la comunicació i l’atenció a client. Permet adquirir els coneixements suficients per interactuar eficaçment, tant de manera personal com empresarial, en la societat. S’hi plantegen situacions que se cenyeixen a la realitat laboral actual. També es posa l’accent en els nous sistemes de comunicació –xarxes  socials, blogs i comunicacions telemàtiques– sense deixar de banda importància d’expressar-se correctament, tant oralment com per escrit. Les unitats finals aborden l’atenció a client i la protecció al consumidor.
  • Totes les unitats s’organitzen mitjançant explicacions teòriques acompanyades de nombrosos casos pràctics, exemples i activitats. Amb aquests continguts pràctics es convida l’alumne a desenvolupar la seva capacitat investigadora i creativa. L’annex mostra regles d’ortografia bàsica/actualitzades i abreviatures, cartes comercials, etc.
  • El llibre conté un codi d’accés al material digital on, a més del propi llibre, poden trobar-se enllaços a pàgines web recomanades, documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTOR:

María García-Saúco Hijano

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Comunicació Empresarial i Atenció al Client: