PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

MOTORS

 

  • Aquest llibre descriu el funcionament bàsic d’un motor, tant otto com dièsel, i els seus components, així com els seus sistemes de lubricació i refrigeració.
  • Además, analiza los sistemas más complejos y sofisticados utilizados actualmente en los automóviles, incluyendo tecnologías aplicadas a los motores de motocicletas, vehículos industriales, híbridos y maquinaria.
  • En cada unitat es plantegen diferents Tècniques, Activitats i Casos pràctics, i la Autoavaluació corresponent, per consolidar els coneixements adquirits. Per acabar, el llibre planteja un Projecte final teòric i pràctic, en què els estudiants poden contextualitzar avaries freqüents en vehicles actuals, en l’entorn de treball dels futurs Tècnics d’Electromecànica.
  • Acompanya el llibre un Quadern de Pràctiques per realitzar al taller. Aquestes pràctiques pretenen desenvolupar les habilitats dels estudiants, tant en la seva etapa d’aprenentatge com en la seva vida professional.
  • S’ofereix al professor usuari el servei exclusiu Macmillan Advantage, on pot trobar en un mateix lloc una completa bateria de materials complementaris per garantir una atenció personalitzada als alumnes.
  • Tots els llibres vénen amb un codi per accedir a , un pas endavant dins de les eines d’avaluació que permet generar multitud d’exàmens i possibilita que el professor interactuï amb els seus alumnes:

– El professor pot crear una classe, vincular als seus alumnes per realitzar i corregir els seus exàmens i fer un seguiment de l’evolució de cada alumne.
– L’alumne pot realitzar infinitat d’autoavaluacions, ajudant-lo a millorar els seus resultats i a afermar l’aprenentatge adquirit a classe.

AUTORS:

Secundino Escudero, Jesús González, Juan Luis Rivas y Alejandro Suárez

El LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Motors: