PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

  • En aquest llibre es desenvolupen els continguts del mòdul de Formació i Orientació Laboral comuns a totes les famílies professionals. Gràcies a ell, l’alumnat podrà adquirir els coneixements específics i pràctics necessaris per a la seva incorporació al mercat laboral; per aconseguir-ho, s’utilitza una metodologia basada en l’aprenentatge actiu mitjançant esquemes que faciliten l’estudi i apartats com Exemples i Casos pràctics que connecten als alumnes amb la realitat fora de l’aula.
  • Cada unitat finalitza amb múltiples activitats teòriques i pràctiques, un Cas pràctic final i preguntes tipus test per repassar tot el que s’ha estudiat.
  • Tots els continguts es tracten de forma senzilla i pràctica, amb un llenguatge clar que permet que els estudiants de totes les famílies professionals els comprenguin i els apliquin en la seva activitat laboral.
  • El material conté un codi d’accés al material digital on, a més del propi llibre, poden trobar-se enllaços a pàgines web recomanades, documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

Miguel Ángel Prieto García, Pilar Herráez Vidal y Juan Carlos Álvarez Martínez

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Formació y Orientació Laboral: