PRESENTACIÓ
EL LLIBRE D'UN COP D'ULL
ADVANTAGE

INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ A MENORS EN RISC SOCIAL (contingut en castellà)

 

  • L’objectiu principal d’aquest llibre és contribuir al desenvolupament competencial i personal dels professionals de l’educació infantil sobre les necessitats de la infància, els condicionants del seu desenvolupament i els factors sociofamiliars que el potencien o amenacen; i tot això, des d’un esperit de respecte i des d’una disposició comprensiva cap a les famílies i els nens.
  • Els continguts del llibre s’articulen en set unitats didàctiques. Comencem traçant les línies fonamentals d’actuació per a la protecció de la infància i la família, elaborem estratègies de col•laboració mútua família-escola i abordem els factors de risc, en particular el maltractament infantil, per acabar oferint les respostes professionals més acords a aquestes amenaces: l’acolliment (familiar i residencial) i l’adopció.
  • Cada unitat es desenvolupa mitjançant explicacions teòriques dels continguts, acompanyades de nombrosos exemples, casos pràctics i activitats proposades per consolidar i aplicar els coneixements adquirits, així com d’un esquema d’idees clau i una revista educativa per consolidar els conceptes apresos.
  • S’ofereix al professor usuari el servei exclusiu Advantage, on pot trobar en un mateix lloc una completa bateria de materials complementaris per garantir una atenció personalitzada als alumnes.

AUTORS:

Miguel Jiménez, José Luis Martínez, Lourdes López, Míriam Fernández, Alfredo Pérez i Javier Alcalá Escribano

EL LLIBRE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social: