PRESENTACIÓ
EL LLIBRE D'UN COP D'ULL
ADVANTAGE

EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA

 

  • L’objectiu principal d’aquest llibre és transmetre a l’educador infantil la importància del joc com a recurs didàctic en la intervenció educativa.
  • Aquesta obra presenta, al llarg de vuit unitats didàctiques, els continguts teòrics i pràctics corresponents al mòdul d’El Joc Infantil i la seva Metodologia.
  • Cada unitat es desenvolupa mitjançant explicacions teòriques dels continguts, amb un llenguatge clar i senzill, acompanyades d’un gran nombre d’Exemples, Casos pràctics i Activitats proposades per consolidar i aplicar els coneixements adquirits, així com d’un esquema d’Idees clau i una Revista educativa per consolidar els conceptes apresos.
  • S’ofereix al professor usuari el servei exclusiu Advantage, on pot trobar en un mateix lloc una completa bateria de materials complementaris per garantir una atenció personalitzada als alumnes.

AUTORA:

Encarni Mateo Peñalver

EL LLIBRE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per El Joc Infantil i la seva Metodologia: