PRESENTACIÓ
LIBRO DEL ALUMNO
ADVANTAGE

PROCÉS INTEGRAL DE L’ACTIVITAT COMERCIAL

 

  • Aquest llibre estudia en profunditat el Procés Integral de l’Activitat Comercial prenent com a fil conductor la gestió comptable que necessita tota activitat empresarial. Per això, partint de l’anàlisi de l’activitat econòmica i del patrimoni empresarial, analitza l’organització i elaboració de la documentació administrativa de la compravenda, els càlculs comercials i financers necessaris i els tributs que afecten l’activitat comercial de l’empresa, finalitzant amb la gestió i el control de la tresoreria.
  • Cada unitat es desenvolupa mitjançant explicacions teòriques dels continguts, acompanyades de Casos pràctics resolts i Exemples per facilitar-ne la comprensió. I es tanca amb múltiples Activitats que permeten una assimilació eficaç dels conceptes, un Cas pràctic final que engloba tot el que han après i una Avaluació tipus test per consolidar els continguts.
  • El llibre inclou una Pràctica final que permet repassar tot el que s’ha estudiat utilitzant els programes de gestió ContaSOL i FactuSOL, així com un Quadre resum de comptes del PGC.
  • També s’aporta un codi d’accés al material digital on, a més del llibre, poden trobar-se enllaços a pàgines web recomanades, legislació, documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

 

AUTORS:

Mª del Pilar Acebrón, Josefa Román, Juan Carlos Hernández i Pilar Meseguer (Software DELSOL)

EL LLIBRE DE L’ALUMNE D’UN COP D’ULL

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Procés Integral de l’Activitat Comercial: