PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

Operacions Administratives de Compravenda

 

  • Aquest llibre inclou els continguts necessaris pera conèixer el món de l’empresa, en general, i el funcionament i les operacions de gestió de les compres i les vendes, en particular.
  • Aquests continguts es distribueixen en 12 unitats on s’analitza en profunditat el procés de compravenda, començant amb una visió global del món de l’empresa i de l’activitat comercial pe endinsar-se tot seguit en la gestió documental, és dir, en l’organització i elaboració de la documentació administrativa que li és pròpia, i en els càlculs comercials necessaris per al seu funcionament. També es dedica un espai a la gestió del magatzem, per seguir després amb l’estudi de l’impost sobre el valor afegit. El llibre conclou amb una unitat dedicada a la informatització de tot el procés mitjançant l’aplicació de gestió de la compravenda FactuSOL. 
  • Cada unitat comença amb un sumari dels coneixements que l’alumne adquirirà a fi de resoldre el cas pràctic de recapitulació que es proposa al final. Al llarg de la unitat, s’alternen les explicacions amb casos pràctics resolts i exemples per facilitar-ne la comprensió. Es tanca amb activitats pràctiques i una avaluació tipus test per repassar els continguts tractats.
  • El llibre conté un codi d’accés al material digital on, a més del text, s’hi poden trobar documents i activitats interactives.
  • Macmillan t’ofereix els més variats recursos per a professors disponibles en Macmillan Advantage: solucionaris, projectes finals, presentacions multimèdia, generador de proves d’avaluació, etc.

AUTORS:

María del Pilar Acebrón Ortega, Juan Carlos Hernández Martínez i Pilar Meseguer Galán (Software DELSOL)

El llibre de l’alumne d’un cop d’ull

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS  A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage és un espai amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no sols trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Operacions Administratives de Compravenda: