PRESENTACIÓ
LLIBRE DE L'ALUMNE
ADVANTAGE

CIRCUITS ELÈCTRICS AUXILIARS DEL VEHICLE

 

  • El llibre analitza els principals sistemes i circuits elèctrics i electrònics de l’automòbil. A més, també analitza els equips i mètodes de comprovació i diagnòstic d’aquests sistemes.
  • El manual es desenvolupa en 10 unitats didàctiques, començant pels principis bàsics de les instal·lacions elèctriques i els seus components. Aquests coneixements previs són la base per comprendre la resta d’unitats més específiques, com poden ser les d’il·luminació, acústica, quadre d’instruments i xarxa de bord, altres circuits auxiliars i multiplexat.
  •  Totes les unitats estan acompanyades d’un elevat nombre d’esquemes i circuits elèctrics, fotografies, gràfics i casos pràctics amb la seva resolució pas a pas per consolidar i aplicar tots els conceptes i procediments exposats a les unitats.
  • S’ofereix al professor usuari el servei exclusiu Macmillan Advantage, on pot trobar en un mateix lloc una completa bateria de materials complementaris per garantir una atenció personalitzada als alumnes.
  • Tots els llibres vénen amb un codi per accedir a , un pas endavant dins de les eines d’avaluació que permet generar multitud d’exàmens i possibilita que el professor interactuï amb els seus alumnes:

– El professor pot crear una classe, vincular als seus alumnes per realitzar i corregir els seus exàmens i fer un seguiment de l’evolució de cada alumne.

– L’alumne pot realitzar infinitat d’autoavaluacions, ajudant-lo a millorar els seus resultats i a afermar l’aprenentatge adquirit a classe.

 

Novetats del llibre:

•  Els continguts són més concrets i esquematitzats i es treballen els circuits elèctrics més rellevants en els vehicles actuals.
•  S’han transformat els continguts teòrics en exemples i s’han introduït tècniques més concretes.
•  Les activitats són molt més pràctiques i introdueixen imatges per identificar els components.

AUTOR:

Enrique Sánchez Fernández

LLIBRE DE   L’ALUMNE

 

Consulta l’índex del llibre, descarrega’t una unitat de mostra i descobreix com s’organitzen els continguts dins d’una unitat i la metodologia d’ensenyament que s’aplica.

RECURSOS A ADVANTAGE

 

Macmillan Advantage es un espai dissenyat per fer la teva vida més fàcil, amb tots els recursos en un mateix lloc, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Aquí no només trobaràs tots els materials que necessites per a les teves classes, sinó també legislació, formació, etc… per fer les teves tasques habituals més senzilles i agradables.

Aquests són els recursos disponibles a Advantage per Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle: